Mail ons:

Mondzorg bij zorginstellingen

Senioren

Uw bewoners hoeven niet weg uit hun vertrouwde omgeving en krijgen professionele mondzorg aan huis van een tandarts geïnteresseerd in ouderenmondzorg.

De kwaliteit van de mondzorg in instellingen is een punt van aandacht.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de instelling en haar verzorgenden, maar wij zijn van mening dat ook de tandartsen in Nederland hierin een verantwoordelijkheid hebben. Veel van hun oudere klanten die door omstandigheden niet meer naar de tandartspraktijk kunnen komen, worden niet meer gezien voor controle van hun gebit.

Gelukkig zijn er lokaal initiatieven van tandartsen en mondhygiënisten om hier met de instellingen in hun omgeving iets aan te verbeteren. Thuistandarts regio Zutphen is hier een voorbeeld van.

Lees meer over hoe Thuistandarts instellingen voor senioren kan ondersteunen.

Verstandelijke beperking

Wat geldt voor senioren, geldt ook voor de groep bewoners met een verstandelijk beperking die niet zelfstandig naar een tandartspraktijk kunnen komen. Thuistandarts komt graag met de tandarts en assistente naar de zorginstelling toe. Wij proberen de mondgezondheid van onze patiënten zo goed mogelijk op peil te brengen en te houden.Waar nodig geven wij advies voor de mondverzorging aan de patiënt en zijn of haar verzorgers.

Lees meer over hoe Thuistandarts bewoners met verstandelijke beperking kan helpen

 

Kosten en vergoedingen voor mondzorg aan huis in instellingen

Mondzorg aan huis is op dit moment alleen bekostigd wanneer men aan bepaalde criteria voldoet. In alle gevallen dient er een indicatie te zijn voor mondzorg aan huis. Er zijn drie mogelijkheden voor dekking van deze kosten of delen hiervan:

  1. Bij een verblijf binnen een instelling en met een indicatie ZZP 5 inclusief behandeling en hoger heeft men recht op deze vorm van zorg. Er zijn dan geen kosten verbonden aan mondzorg omdat deze gedekt wordt middels aanspraak op de Wet langdurige zorg(WLZ). Dit geldt ook voor het vervangen van volledige protheses (kunstgebitten). In alle andere gevallen vallen op dit moment de kosten buiten de WLZ. Dus ook bij een verblijf binnen een verpleeghuis met een functie behandeling en een indicatie zorgzwaarte ZZP 4 of lager. Ook wanneer cliënten zorg thuis ontvangen middels de WLZ door middel van een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) en een persoonsgebonden budget (PGB).

  2. Bij een duidelijke indicatie voor mondzorg aan huis (bijvoorbeeld bij particuliere zorginstellingen) is er dekking mogelijk door middel van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en specifieker; de basisverzekering, Thuistandarts kan hiervoor een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Deze machtigings-aanvraag wordt opgesteld in samenspraak met de tandarts, de cliënt of diens eerste vertegenwoordiger. De dekking heeft alleen betrekking op behandelingen en biedt geen bekostiging voor het vervangen of laten aanpassen van protheses, deze vallen afhankelijk van het soort prothese onder de basisverzekering (muv eventuele eigen bijdragen) of de aanvullende tandartsverzekering of moet door de cliënt geheel zelf betaald worden.

  3. Volledig particulier betaalt. Dit kan doormiddel van uw aanvullende tandartsverzekering voor de tandartskosten. In principe geldt deze mogelijkheid alleen voor senioren die in of bij de instelling wonen waar Thuistandarts een contract mee heeft.

Heeft u vragen over de vergoedingen? Stuur ons dan een mail voor meer informatie: info@thuistandarts.nl.